Gordonstoun, Scotland

Гордънстън е

уникално по своята структура училище, което разнообразява английската образователна система с шотландски привкус и различни културни влияния.

В Гордънстън учат представители от цял свят, от над 40 националности. Това е едно сплотено международно семейство със силни традиции,  стриктни правила и добра дисциплина.  Всички ученици се интегрират много добре в училището и бързо преодоляват културните различия, защото всеки носи своята индивидуалност, култура и религия и уважава личността на другия.

Училището предоставя специални услуги за своите международни студенти:

  • покриване на част от транспортните разходи
  • английски преводач при необходимост

Училището е отговорно за пълното благосъстояние на своите ученици. Гордънстън силно препоръчва всички ученици, чиито родители живеят в чужбина, да имат постоянен съветник, който по възможност да живее в близост до училището и да участва във всички училищни начинания като срещи, извънкласни дейности  и събития.

Ако родителите не могат да посочат такъв човек, училището избира подходящо семейство.

Мотото на Гордънстън е: “В теб има повече”. Четирите правила на Гордонстън са:

* Предизвикателство, * Отговорност, * Грижа и * Интернационализъм

Училището се отличава с предлаганите “изнесени” програми, които подготвят учениците за предизвикателствата на непрестанно променящото се общество. Заниманията извън класните стаи е винаги строго съблюдавано и контролирано от надзиратели, които осигуряват безопастността на всички ученици. Училището организира мореплаване, експедиции, скално катерене и др.

Училището предлага прием след 8 ми клас.

Повечето ученици идва в Госдонстън на 13 г. възраст. Процедурата по прием включва интервю, справка от настоящето училище на кандидата и приемен изпит.

Голям брой ученици се приемат и в 10 клас всяка година. Процедурата по прием включва интервю, справка от настоящето училище на кандидата и кратък писмен тест. Около 60 ученици идват директно в 12 клас. Процедурата по прием включва изпит или интервю и справка от настоящето училище на кандидата.