Подготовка за стандартизираните тестове

TOEFL, SAT, GRE, GMAT
Writing – за TOEFL и SAT-I
Cambridge Certificate: First, Advanced, Proficiency
IELTS

За допълнителна информация:

Адрес: София, ул.”Васил Априлов” №3
тел. 02/ 846 72 17, 846 72 98
e-mail: edperspectives@abv.bg
уебсайт: http://highedu.uchenik.com/