Такси

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЦЕНТЪР

ТАКСИ

1. Индивидуална консултация за САЩ или Европа до 1 астрономичен час 35 лв.
2. Индивидуална консултация за САЩ и Европа до 1 астрономичен час 55 лв.
3. Консултация (2 души) САЩ или Европа 60 лв.
4. Подбор на университети до 3 броя 50 лв.
5. Подбор на университети до 6 броя 100

лв.

6. Подготовка на апликационни документи за Великобритания чрез UCAS 400 лв.
7.  Подготовка на документи за един университет в Европа или САЩ 150 лв.
8.  Подготовка на документи за

два университета в Европа или САЩ

260 лв.
9.  Подготовка на документи за 3-ти,4-ти, 5-ти  университет и всеки следващ по 90 лв.
10.  Попълване на форма/платформа за финансова помощ/стипендия за Европа или САЩ 49 лв.
11.  Попълване на форма за общежитие 35 лв.
12. Попълване на документи за езиков курс в чужбина 80 лв.
13. Консултация при регистрация за изпитите TOEFL, SAT, GRE-Subject 30 лв.
14. Поръчка на допълнителен резултат /1 бр./ 5 лв.
15. Създаване на профил за регистрация за изпит TOEFL, SAT, GRE-Subject, GRE-General, GMAT  
16. Проверка на есе/мотивационно писмо: За Бакалавърска степен 80 лв.
17. Проверка на есе/мотивационно писмо: За Магистърска степен 100 лв.
18. Редакция на препоръка 1 брой 20 лв.
19. Превод на препоръка 1 брой 28 лв.
20. Подготовка на формуляр за кандидатстване за виза 85 лв.
21. Наем на учебник 2 лв.
22. Наем на учебник + диск 2,50 лв.

/platforma