Стипендии

  • Стипендии за изследователски проекти и следване на български студенти и вишисти във Федерална Република Германия. За повече информация посетет страницата на фондацията www.cmfnd.org (Програми/Германия). Координатор - Лиляна Николова (тел. 846 72 21)
  • Посолството на Швейцария съобщава, че Конфедерация Швейцария

    отново предоставя възможността да бъдат спечелени стипендии от български граждани, завършили висше образование, за два семестъра на академичната  година. Кандидатите трябва да притежават диплома за завършено висше образование /най-малко бакалавърска степен/, да са приети от швейцарска академична институция, и да говорят добре един от националните езици на Швейцария – немски, френски, или – в някои случаи – италиански. За повече информация посетет страницата на фондацията www.cmfnd.org (Програми/Швейцария). Координатор – Диана Григорова (тел. 944 62 48)

  • От 1991 година Японското министерство на образованието (МОНБУШО), чрез посолството на Япония в България, в сътрудничество с Международна фондация ”Св.Св. Кирил и Методий”, отпуска стипендии на конкурсна основа за следване и специализации на български граждани  в японски университети, https://www.viagrasansordonnancefr.com/viagra-france/ във всички области на науката. За повече информация посетет страницата на фондацията www.cmfnd.org (Програми/Япония). Координатор - Посица Рандева (тел. 846 53 24)